Stenozáznamy z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o nelékařských povolání 28.1.2004

8 Apr 2014 by admin, Comments Off on Stenozáznamy z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o nelékařských povolání 28.1.2004

After reading about the happenings in the Senate, you can play online casino Australia games and win instant cash prizes.

Senátor Martin Mejstřík: Pane předsedající, paní ministryně, vážené dámy, pánové. Budu velmi stručný. Chtěl jsem jenom zareagovat na přednes paní kolegyně Gajdůškové. O lecčems hovořil již pan doktor Tejnora. Můžeme tisíckrát souhlasit s názory lékařů o tom, že porody v nemocnicích zaručují nejvyšší možnou bezpečnost maminkám i rodícím se dětem, ale dobro nemůžeme nařídit.
Žijeme ve svobodné zemi a svoboda znamená možnost volby. Proto se velmi přimlouvám za to, abychom návrh zákona propustili do podrobné rozpravy, protože jsou připraveny návrhy, pomocí kterých by bylo možné řešit právě možnost alternativních porodů, k nimž snad jenom tolik: Jestliže svoboda znamená možnost volby, pak tato svoboda s sebou nese i zodpovědnost. Domnívám se, že tu bychom měli přesunout a umožnit i právě porodním asistentkám a maminkám. Bude to v konečné fasi jejich rozhodnutí i jejich případné risiko. Děkuji za pozornost.

Senátorka Jaroslava Moserová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, paní ministryně, kolegyně a kolegové, chci přednést pozměňovací návrh, který jsem již avisovala. Vypracovala ho kolegyně Roithová a já jsem se k němu připojila.
Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách získávání uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu všech činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče atd.
V části 1, § 6, odst. 3 upravit takto: nyní následuje výčet činností odpovídající evropské směrnici. K tomu chci dodat toto.
Bylo řečeno, že evropská směrnice je stará, ano, obě směrnice jsou z roku 1980 a jak se zdá vyhovují, nedoznaly od té doby změny.
Za výkon povolání porodní asistentky se považuje poskytování zdravotní péče porodní asistentky bez odborného dohledu a indikace lékaře spočívající
a)     v poskytování informací a rad v oblasti plánovaného rodičovství,
b)     v diagnostikování těhotenství, sledování žen s fysiologickým těhotenstvím, provádění vyšetření nezbytných ke sledování průběhu fysiologického těhotenství. Nyní si v materiálech, které vám byly rozdány, škrtněte – ocitlo se to tam omylem – u risikových těhotenství „předpisování nebo doporučení vyšetření nezbytných pro diagnosu risikového těhotenství“,
c)      ve zpracování a poskytování programu přípravy na rodičovství budoucích rodičů, zajišťování komplexní přípravy na porod a poskytování rad v oblasti hygieny a výživy,
d)     v přípravě rodiče k porodu, v péči o ně ve všech dobách porodních a vedení fysiologických porodů včetně případného nástřihu hráze, v naléhavých případech i ve vedení porodu koncem pánevním,
e)     ve sledování stavu plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky,
f)      v rozpoznávání u matky plodu nebo novorozence anomálií, které vyžadují zásah lékaře a pomoci lékaři v případě jeho zásahu. Při nepřítomnosti lékaře v provádění neodkladných opatření včetně vyjmutí placenty a případného následného ručního vyšetření dělohy,
g)     to je ten problematický bod, ale je obsažen ve směrnici: ve vyšetřování novorozence a péči o něj a provádění veškerých kroků, které se jeví nezbytné, včetně zahájení okamžité resuscitace,
h)     v péči o rodičku v šestinedělí a v edukaci ženy v péči o novorozence,
i)      v aplikaci léčby předepsané lékařem,
j)      ve zpracování a vedení zdravotnické a další nezbytné dokumentace o ošetřovatelské péči v porodní asistenci.
Výkonem povolání porodní asistentky je též poskytování preventivní léčebné diagnostické, rehabilitační neodkladné nebo dispenzární zdravotní péče o ženu a novorozence pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením lékaře.
Jak už jsem uvedla, je to v souladu se směrnicí. Námitka, že by to mohla být podzákonná norma, kterou směrnice připouští, vylučuje ovšem naše Ústava, kde jakékoliv okleštění kompetencí není možné jinak než zákonem. Tady jde o to, kdyby byl zákon přijat bez změny, kompetence porodní asistentky by okleštěny byly. Nebudu to dlouze rozebírat, všichni jsme se o tom dlouze bavili a budeme se bavit ještě dlouho. Je to vážná věc. Souhlasím s kolegou Mejstříkem, že ženy by měly mít právo porodit doma, jestli si to tak přejí, ale všem to budu rozmlouvat a budu propagovat, aby rodily ve zdravotnickém zařízení. Je možné namítnout, že risiko spojené s porodem doma, je jejich risiko, ale to není jen jejich risiko, ale je to také risiko dítěte. To si zasluhuje nejlepší možnou péči.

Děkuji za pozornost.

* * *

HLASOVÁNÍ č. 104 – Pozměňovací návrh senátorky Moserové a Roithové (zpracovaný ve spolupráci se spol. Aperio)

HLASOVÁNÍ č. 105 – Pozměňovací návrh senátora Julínka (problém s doškolováním starších porodních asistentek)

HLASOVÁNÍ č. 106 – Závěrečníé hlasování o vrácení zákona do PS ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

 

 

Recent Posts

Archives