Stenozáznam z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o státních svátcích 21.1.2004

8 Apr 2014 by admin, Comments Off on Stenozáznam z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o státních svátcích 21.1.2004

Senátor Martin Mejstřík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, těžce se mně sbírají myšlenky po vystoupení pana kolegy Pavlaty. Chtěl bych mu projevit svůj dík za ten exkurs do historie marxismu-leninismu, který nás na chviličku vrátil o pár let zpátky a musím říci, že ve mně opravdu vyvolal dávno zasuté vzpomínky, které nejsou příliš příjemné. Ale i přesto se pokusím vám sdělit to, co jsem původně chtěl.

Již bylo avisováno, že jsem předložil Výboru pro kulturu, lidská práva a petice návrh na jeden nový svátek a přestože po pečlivé diskusi výbor můj návrh nedoporučil, rozhodl jsem se předložit jej zde v plénu. Navrhl jsem nový svátek, ne státní, jak bylo řečeno, ale spadl by do kategorie ostatních svátků. Jedná se o svátek církevní a nesl by s sebou, to předesílám, jeden pracovní den volna. Jedná se o Velký pátek, o svátek velikonoční, který, jak možná většina z nás ví, je z církevního hlediska – a domnívám se i z hlediska obecně evropského – největším svátkem. Je to v podstatě svátek větší, než Vánoce, než svátek narození Krista. To je věc, která byla v době totality uměle potlačována právě umělým upřednostňováním Vánoc, – a teď chraň mě Pán Bůh, abych něco měl proti Vánocům, je to opravdu nejkrásnější svátek a sám ho mám velmi rád. Nicméně v době totality se křesťanství příliš nenosilo. Velikonoce nicméně jsou vrcholem křesťanského církevního roku, protože tam, co bylo zaseto o Vánocích při narození Ježíše Krista, vrcholí právě na Velký pátek a vzkříšením.

Nebudu vás dlouho unavovat. Chtěl jsem se jenom dotknout některých výhrad, které padly na výboru nebo při diskusích s vámi v kuloárech. Nebudu komentovat taktiku Senátu vůči MDŽ, nicméně zmíním se o věcech, které padly.
Jedna z výhrad byla ta, že máme již dnů volna přehršel. Jenom bych zde letmo nahlédl do materiálu, který mám z Parlamentního institutu. Týká se konce 90. let, není úplně nejčerstvější, nicméně ocituji: Belgie má 14 svátků, Dánsko 13, Francie 12, Itálie 13, Lucembursko 13, Bavorsko dokonce 17, Německo jako takové 12, Norsko 19, Portugalsko 13, atd. atd. Nebyli bychom výjimkou, máme svátků 13, resp. 12, protože jeden z nich spadá na den, kdy volno není.

Jsem upozorňován, abych vystoupení urychlil, takže to zkrátím. (Blížila se 19. hodina a dle Jednacího řádu muselo plénum do 19.00 odhlasovat prodloužení schůze…). Domnívám se, že tento svátek by si opravdu zasloužil větší pozornosti. Zasloužil by si volno. Váhal jsem ještě mezi jedním – svátkem Všech Svatých, což jsou Dušičky, nicméně Velký pátek by umožnil zejména rodinám prodloužit si víkend o jeden den. Domnívám se, že si to naši občané zaslouží. Od roku 1989 prožíváme velmi dramatický, nervující vývoj a myslím si, že Velký pátek jako den, kdy bychom se měli zklidnit a zamyslet se, by nám neuškodil. Takže to je vše.

Poslední věta: Velká Británie a anglosaské země mají svátků méně, kolem deseti, nicméně přijde-li svátek na sobotu nebo neděli, je vždy volné pondělí nebo pátek. My, byť letos máme 13 svátků a tedy volných dnů na papíře, v praxi jich budeme mít jenom sedm. Děkuji vám za pozornost.

Recent Posts

Archives