Předsevzetí

22 Oct 2013 by admin, Comments Off on Předsevzetí

1
KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ POLITIKA

Kandiduji za obvod, v němž více než 20 let žiji. Čtvrtým rokem působím jako nezávislý zastupitel na Praze 1. Mým cílem je propojení komunální politiky se Senátem.

2
OBČANÉ A VĚCI VEŘEJNÉ

Znám potřebnost, sílu i úskalí občanských iniciativ (Děkujeme, odejděte!; Česká televize – Věc veřejná; SOS Praha; Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan). Chci usilovat o větší možnost účasti občanů na věcech veřejných.

3
RODINA A STŘEDNÍ STAV

Základ státu tvoří rodina. Jeho páteří je pak střední stav. Třináct let po převratu jako by tu rodina i živnostník byli všem navzdory. Jejich postavení je nutné konečně zlepšit.

4
ZÁKON PLATÍ PRO VŠECHNY

Ještě nikdo nevymyslel lepší zákon, než je křesťanské Desatero. V něm spočívají základy evropské kultury a civilizace. Kdo nectí zákon, budiž po právu potrestán. Ať bohatý, či chudý.

5
PŘÍRODA A KULTURA – DĚDICTVÍ PŘEDKŮ

Příroda, životní prostředí a kulturní dědictví je odkazem našich předků. Naší povinností je předat tuto zem svým dětem v lepším stavu, než jsme ji od svých rodičů převzali. To bylo vždy cílem dobrých hospodářů.

6
POLITIKA JAKO SLUŽBA

Politika nesmí být o trafikách, výslužkách a prebendách, ale o službě občanům. O službě naší zemi. Zkusme to změnit.

(Původní text otištěný na předvolebních letáčcích, říjen 2002.)

Recent Posts

Archives