Památník obětem komunismu ve Washingtonu odhalen, sbírka pokračuje

14 Sep 2007 by admin, Comments Off on Památník obětem komunismu ve Washingtonu odhalen, sbírka pokračuje

Tom Lantos_V_600Asi tisíc osob se zúčastnilo ve Washingtonu, D.C., odhalení Památníku obětem komunismu dne 12.6.2007. Byli mezi nimi členové Kongresu USA, zahraniční diplomaté a hosté, představitelé exilových komunit z komunistických zemí a další hosté.

Ceremonie byla zahájena tichým zamyšlením a modlitbou za oběti komunismu, pronesenou papežským nunciem Pietro Sambim.

Hlavním řečníkem byl kongresman Tom Lantos z Kalifornie. Tom Lantos přežil holokaust, pracoval v protinacistickém odboji v rodném Maďarsku a po převzetí moci komunisty odešel do Spojených států jako universitní student. Stal se spoluzakladatelem výboru pro lidská práva Kongresu USA a jedním z politiků, kteří podporovali vznik Památníku.  “Jsme společností bez historie,” prohlásil. Proto je tento památník tak významný pro nadcházející generace.” Na závěr své řeči připomněl: “Každý, kdo okusil komunismus, od Albánie po Estonsko, ví, že bez Spojených států by byl tento existenční boj prohrán.”

Jako čestný host vystoupil poté president Spojených států G. W. Bush, který v úvodu pozdravil i přítomné parlamentáře z České republiky a Maďarska. Řekl mimo jiné: “Pouhá čísla těch, kteří byli zabiti ve jménu komunismu jsou ohromující, jsou tak velká, že přesný počet není možný. Podle nejlepšího odborného úsudku vzal komunismus životy desítkám miliónů lidí v Číně a Sovětském svazu a miliónům dalším v Severní Koreji, Kambodži, Africe, Afghánistánu, Vietnamu, východní Evropě a jiných částech světa.

Za těmito čísly jsou lidské osudy jednotlivců s rodinami a sny, jejichž životy byly ukončeny lidmi v honbě za totalitní mocí. Některé oběti komunismu jsou dobře známy. Zahrnují švédského diplomata Raoula Wallenberga, který zachránil 100 000 Židů před nacisty, jen aby byl na Stalinův příkaz zatčen a dopraven do moskevského vězení Lubjanka, kde zmizel beze stopy. Zahrnují polského kněze nazývaného Otec Popieluszko, který ze svého varšavského chrámu udělal útočiště pro podzemní Solidaritu, byl unesen, zbit a utopen v řece Visle tajnou policií.

Oběti těchto jednotlivců nás pronásledují v dějinách – a za nimi jsou milióny dalších, kteří byli zabiti v anonymitě brutální rukou komunismu. Zahrnují nevinné Ukrajince vyhladověné k smrti během Stalinova velkého hladomoru, Litevce, Lotyše a Estonce naložené do dobytčích vozů a deportované do arktických táborů smrti za sovětského komunismu. Zahrnují Číňany zabité během Velkého skoku a Kulturní revoluce, Kambodžany ubité v Pol Potových vražedných polích, východní Němce zastřelené při pokusu zdolat Berlínskou zeď ve snaze utéci na svobodu, Poláky zmasakrované v Katyňském lese, Etiopce zavražděné během “rudého teroru”, indiány Miskito zabité sanidinistickou diktaturou v Nikaragui a kubánské balseros, kteří při útěku z diktatury utonuli. Nikdy nebudeme znát jména všech těch, kteří zahynuli, ale na tomto posvátném místě budou neznámé oběti komunismu zasvěceny dějinám, aby byly připomínány navždy.

Odhalujeme tento památník, protože máme povinnost vůči těm, kteří zemřeli, abychom si připomněli jejich životy a vzdali čest jejich památce. Český spisovatel Milan Kundera kdysi popsal boj proti komunismu jako “boj  paměti proti zapomínání”. Komunistické režimy udělaly více, než že jenom vzaly životy svým obětem, snažily se ukrást jejich lidství a vymazat jejich památku.    Tímto památníkem jejich lidství a památku znovu obnovujeme a navracíme. Tímto památníkem říkáme o nevinných a anonymních obětech komunismu: tito muži a ženy žili a nebudou zapomenuti.”

Senátor Martin Mejstřík byl na odhalení pozván washingtonskou Nadací pro památník obětem komunismu a vyslán Senátem Parlamentu České republiky. Na následné recepci se obrátil na účastníky s tímto projevem:

“Vaše Excelence, vážený pane doktore Edwardsi, ctění hosté, dámy a pánové,
komunismus stál i mou zemi tisíce životů. Velká většina pachatelů těchto zločinů zůstává dodnes nepotrestána. I to je možná důvodem, proč jsem zde.
Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za pozvání na odhalení Památníku obětem komunismu. Jsem rád, že se Spojené státy rozhodly tento pomník miliónům nevinných obětí postavit. Jsem rád, že jsem mohl svou malou měrou k tomu přispět.
Je tomu právě 17 let, kdy jsem zde byl poprvé. Bylo jaro 1990, ve východní Evropě zrovna skončil komunismus, já byl součástí delegace našeho nově zvoleného presidenta Václava Havla a byl jsem účasten jeho pamětihodnému projevu v Kongresu.  Zdálo se, že komunismus je definitivně poražen. Byla to politika Spojených států, především za presidenta Ronalda Reagana, která přivedla k pádu komunistický blok ve východní Evropě. Před námi všemi se otevírala nová, radostnější doba.
Na podzim stejného roku jsem měl tu čest pomáhat s organizací návštěvy presidenta Bushe seniora v Praze. Byly to nezapomenutelné dny.
Jsem rád, že jsem se dnes na této dojemné ceremonii mohl setkat s jeho synem, s presidentem Spojených států, G.W. Bushem …
Ale chtěl jsem Vám vlastně poděkovat. Chtěl bych poděkovat Spojeným státům za to, že nikdy nevzdaly boj se zlem. Lidé zapomínají a mnozí v Evropě si již ani neuvědomují, že to byly právě Spojené státy, kdo nám pomohly vrátit zpět svobodu v první i v druhé světové válce. Ale bohužel v roce 1945 tento boj neskončil. V části Evropy jedna diktatura nahradila druhou, a co hůře, komunistická diktatura začala jako mor zachvacovat další a další země mimo Evropu. Připomeňme zde Čínu, Vietnam, Koreu, Afghánistán, Laos, Kambodžu, Kubu, ale na to se v Evropě také zapomíná, například i některé státy ve střední a Jižní Americe. V mnohých zemích Spojené státy přispěly k tomu, že bylo komunistické zlo zastaveno. Jako politik si nedokážu představit složitější rozhodování než zda poslat umírat občany své země proto, aby pomohli uchránit svobodu a demokracii ve státech, které nejsou jejich vlastí. Spojené státy tento úděl na sebe vzaly. Za to jim patří dík nás všech. Jsem přesvědčen o tom, že nebýt tohoto angažmá, byl by počet obětí komunismu ještě daleko vyšší než oněch 100 miliónů. Děkuji za pozornost. God bless America!“

Nadace pro Památník obětem komunismu pokračuje ve sbírce prostředků. Jako další etapu projektu, který vznikl na základě zákona Kongresu USA z roku 1993, připravuje virtuální museum komunismu, které bude vzdělávat současné a budoucí generace o zločinech komunismu proti lidskosti. Senátor Mejstřík se chystá pokračovat ve své fundraisingové aktivitě ve prospěch Nadace: „Hodlám se mimo jiné obrátit na ODS, ale také na Stranu zelených s prosbou o příspěvek na tuto práci Nadace. Obě strany příspěvek opakovaně slíbily, avšak nikdy neposkytly.“

Recent Posts

Archives